Arkivguiden   >   Länkar   >

LÄNKAR
Nationella arkiv, bibliotek och museer

Arkiv


Sverige
Riksarkivet
Antikvarisk-topografiska arkivet
Lantmäteriets historiska kartor och arkiv
Institutet för språk och folkminnen

Norge
Riksarkivet

Danmark
Rigsarkivet
Dansk Folkemindesamling

Bibliotek


Sverige
Kungliga Biblioteket
Vitterhetsakademiens bibliotek

Norge
Nasjonalbiblioteket

Danmark
Det Kongelige Bibliotek

Museer


Sverige
Historiska Museet
Nordiska Museet
Skansen

Norge
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Norsk Folkemuseum

Danmark
Nationalmuseet

Kulturminnesvård


Sverige
Riksantikvarieämbetet

Norge
Riksantikvaren

Danmark
Kulturstyrelsen - Kulturarv (f.d. Kulturarvsstyrelsen)
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost