Arkivguiden   >

ARKIV OCH KÄLLOR

Arkivkunskap


Del 1: Offentlighetsprincipen
Del 2: Att hitta till arkiven
Del 3: Att hitta i arkiven
Del 4: Arkivscheman
Del 5: Sidnumrering
Del 6: Arkivhandlingar på internet

Svenska källor


Del 1: Kyrkoböcker
Del 2: Skattelängder
Del 3: Domstolshandlingar
Del 4: Förvaltningshandlingar
Del 5: Militära handlingar
Del 6: Lantmäterihandlingar med mera
Del 7: Befolkningsstatistik
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson          Epost