Arkivguiden   >   Arkiv och källor   >

ARKIVKUNSKAP
Del 4: Arkivscheman

Arkivkunskap kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Föregående sida: Del 3: Att hitta i arkiven Nästa sida: Del 5: Sidnumrering
Inledning
Allmänna arkivschemat
Förteckningsplan för kyrkoarkiv

Inledning


Arkivförteckningarnas indelning av arkivhandlingarna i avdelningar bygger normalt på det allmänna arkivschemat, som kom till 1903. Vissa typer av arkiv (t.ex. domstolsarkiv) avviker något från detta.

För kyrkoarkiven gäller en helt egen förteckningsplan för kyrkoarkiv, som tillkom 1884.

Allmänna arkivschemat


A Protokoll och föredragningslistor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och förteckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade handlingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Förteckningsplan för kyrkoarkiv


A Husförhörslängder, församlingsböcker m.m.
   I   Husförhörslängder och katekismilängder
   II  Församlingsböcker
   III Obefintlighetsböcker
   IV Personakter
   V  Församlingsregister
   VI Avgångsregister

B Flyttningslängder
   I  Inflyttning
   II Utflyttning

C Födelse- och dopböcker

D Konfirmations- och kommunionlängder
   I  Konfirmation
   II Kommunion (nattvard)

E Lysnings- och vigselböcker

F Död- och begravningsböcker

G Övriga längder (kyrkoplikt, kriminallängder, befolkningsstatistik m.m.)

H Bilagor till kyrkobokföringen
   I    Bilagor till A
   II   Bilagor till B
   III  Bilagor till C
   IV  Bilagor till D
   V   Bilagor till E
   VI  Bilagor till F
   VII Bilagor till G

J Inkomna skrivelser

K Protokoll med handlingar
   I   Sockenstämma
   II  Kyrkostämma och -fullmäktige
   III Kyrkoråd
   IV Skolråd
   V  Övriga nämnder och styrelser

L Räkenskaper
   I   Kyrka
   II  Skola
   III Fattigvård
   IV Kollekt
   V  Övriga ändamål
   VI Granskade sammandrag

M Prästvalshandlingar

N Visitationshandlingar

O Handlingar angående kyrka, kyrkogård, kyrkojord, löneförmåner m.m.

P Övriga handlingar och handskrifter
Föregående sida: Del 3: Att hitta i arkiven Nästa sida: Del 5: Sidnumrering
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost