Arkivguiden   >   Arkiv och källor   >

SVENSKA KÄLLOR
Del 6: Lantmäterihandlingar med mera

Lantmäterihandlingar kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Föregående sida: Del 5: Militära handlingar Nästa sida: Del 7: Befolkningsstatistik
Kartor och skiftesprotokoll
Tingsprotokoll
Flyttningshjälp
Litteraturtips

Kartor och skiftesprotokoll


Kartor och protokoll från olika lantmäteriförrättningar (inte minst storskiftet, enskiftet och laga skiftet), finns ofta bevarade i två exemplar, från länets lantmäterimyndighet och Lantmäteriverket centralt.

Skiftesprotokollen innehåller detaljerade beskrivningar av ägorna, och kartorna kan visa både förhållandena före skiftet och de nya gränserna.

Förutom skifteshandlingar har lantmäteriet också gamla kartor från skattläggningar av gårdar, de äldsta från 1600-talet.

Tingsprotokoll


Storskiftesförrättningar skulle fastställas på häradstinget. För laga skiftet fanns särskilda ägodelningsrätter för att avgöra tvister.

Flyttningshjälp


I landskansliets (en av länsstyrelsens två gamla avdelningar) arkiv på landsarkivet finns handlingar rörande flyttningshjälp till dem som tvingades att flytta sina gårdar vid laga skiftet. I de handlingarna kan det finnas detaljerade beskrivningar av byggnader och trädgård.

Litteraturtips


"Hembygdsforska steg för steg" (Per Clemensson och Kjell Andersson, 1990)

Länktips


Lantmäteriets historiska kartor
Föregående sida: Del 5: Militära handlingar Nästa sida: Del 7: Befolkningsstatistik
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost