ARKIVGUIDEN

Vägvisare till och i arkiven för släktforskare och hembygdsforskare

"En gång skall du vara en av dem som levat för länge sedan."
(Pär Lagerkvist)

Vilka källor finns det för
släktforskning och hembygdsforskning?


Vad innehåller källorna för uppgifter om
våra förfäder och deras liv?

· Varför har dessa källor kommit till?
· Hur kan man använda dem i sin forskning?
· I vilka arkiv förvaras de?
· Hur hittar man rätt handlingar i arkiven?
· Hur har folkbokföringen fungerat genom tiderna?

Fångrulla, Karlstens fästning - Nummer 27 Lars Molin ("Lasse-Maja") (med signalement och beskrivning av brott och straff samt en del av de noteringar som finns från hans tid som fånge)
Fångrulla, Karlstens fästning - Nummer 27 Lars Molin ("Lasse-Maja")
(med signalement och beskrivning av brott och straff
samt en del av de noteringar som finns från hans tid som fånge)
(Arkiv: Karlstens fästningsfängelse, Landsarkivet i Göteborg - Foto: Arkiv Digital)

ALLMÄNT OCH NATIONELLT

Arkiv och källor
Forskningsmetodik
Historiska fakta
Länkar

REGIONALT

Båhus Arkivguide
Göteborgs Arkivguide

DISKUSSIONSFORUM

Arkivguidens Forum
I Arkivguiden finns svar på dessa frågor samt andra forskningstips.

Här finns också ett diskussionsforum, där man kan diskutera allt som rör släktforskning och hembygdsforskning.

Dessutom finns några regionala arkivguider med bl.a. en sida för varje socken, härad, stad och fögderi med utförligare information, som t.ex. indelning i pastorat och tingslag samt länkar till arkivförteckningar och avskrifter m.m.

Slutligen finns en blogg, där utgivaren framför sina personliga synpunkter på stort och smått från släkt- och hembygdsforskningens värld.
Aktuella evenemang

Se under Evenemang i Arkivguidens Forum
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost