Arkivguiden   >

OM ARKIVGUIDEN

Inledning
Arkiv och källor
Forskningsmetodik
Historiska fakta
Länkar
Båhus Arkivguide
Göteborgs Arkivguide
Arkivguidens Forum
Utgivare
Epost

Inledning


Arkivguiden öppnades 2004 under namnet Nätarkivet, och fick 2007 sitt nuvarande namn. Båhusarkivet (numera Båhus Arkivguide) hade dock funnits sedan 2002 och kom vid Nätarkivets öppnande att ingå i detta. 2005 var det så dags för Göteborgsarkivet (numera Göteborgs Arkivguide) att öppna.

Och i oktober 2008 öppnades Arkivguidens Forum.

I den 'egentliga' Arkivguiden finns allmänna sidor om släkt- och hembygdsforskning som inte enbart berör någon enskild region. Den största delen av innehållet i Arkivguiden (forumet oräknat) finns dock i de regionala avdelningarna.

Innehållet i Arkivguidens olika avdelningar beskrivs nedan.

Arkiv och källor


Här finns fakta om arkiv; vilka arkiv som finns, hur de är organiserade och hur man hittar i dem. Här finns också en beskrivning av olika källor för släkt- och hembygdsforskning och vad de innehåller för uppgifter.

Forskningsmetodik


Här finner man råd och tips om forskningsmetodik.

Historiska fakta


Här lämnas upplysningar om fakta som kan vara bra för släkt- och hembygdsforskare att känna till.

Länkar


I denna avdelning finns länkar till internetsidor utanför Arkivguiden.

Båhus Arkivguide


Regional avdelning för Båhuslän. Se Om Båhus Arkivguide.

Göteborgs Arkivguide


Regional avdelning för Västergötlands del av Göteborgs och Båhus län. Se Om Göteborgs Arkivguide.

Arkivguidens Forum


Avgiftsfritt diskussionsforum för allt som rör släkt- och hembygdsforkning. Se Om Arkivguidens Forum.

Utgivare


Jörgen Tollesson

Epost


arkiv(krull-a)arkivguiden(punkt)net

OBS! Epostadressen är endast avsedd för kontakt med utgivaren angående själva Arkivguiden (rättelser, förslag på nytt innehåll, synpunkter på sidornas utformning o.likn.).

Frågor om de fakta som redovisas i Arkivguiden samt andra forskningsfrågor hänvisas till Arkivguidens Forum (där också andra forskare kan ta del av uppgifterna och hjälpa till med svaren), och besvaras därför inte per epost.
© Jörgen Tollesson